--> UU外卖助手 (商家) 抓单操作流程
UU外卖助手 V1.0
UU外卖助手是一款协助商家快速将第三方平台未配送的订单 一键发送到UU跑腿的快捷插件;目前仅支持美团订单。
软件大小:53M
软件语言:中文
软件厂商:UU跑腿
更新时间:2017-09-12
运行环境:WINDOWS ALL
UU外卖助手安装、使用说明
外卖助手安装说明:
外卖抓单插件使用说明: